language

language
kalba statusas T sritis informatika apibrėžtis Minčių, jausmų, nurodymų ir kitokios informacijos raiškos, pateikimo ir perdavimo priemonė, naudojanti tam tikrą rašytinių, garsinių, vaizdinių arba kitokių simbolių sistemą. Kalboje vartojamų simbolių (ženklų) aibę bei jų vartojimą apibrėžia gramatika, kurios svarbiausios dalys yra ↑sintaksė ir ↑semantika. Kalbos būna natūralios (pvz., lietuvių, latvių, lenkų) ir dirbtinės. Kompiuterijoje dažniausiai susiduriama su dirbtinėmis kalbomis. Tai algoritminės, programavimo, tekstų aprašymo ir kitokios kalbos. atitikmenys: angl. language ryšiai: dar žiūrėksemantika dar žiūrėksintaksė siauresnis terminasalgoritminė kalba siauresnis terminasasemblerio kalba siauresnis terminasC++ kalba siauresnis terminasC kalba siauresnis terminasCSS kalba siauresnis terminasdeklaratyvioji kalba siauresnis terminasDHTML kalba siauresnis terminasDML kalba siauresnis terminasdvibaitė kalba siauresnis terminasdvikryptė kalba siauresnis terminas„ECMAScript“ kalba siauresnis terminashipertekstinė kalba siauresnis terminasHTML kalba siauresnis terminasinterpretuojamoji kalba siauresnis terminas„JavaScript“ kalba siauresnis terminas„JScript“ kalba siauresnis terminaskompiliuojamoji kalba siauresnis terminaskompiuterinė kalba siauresnis terminas„MathML“ kalba siauresnis terminasnatūralioji kalba siauresnis terminasnumatytoji kalba siauresnis terminasoriginalo kalba siauresnis terminas„Pascal“ kalba siauresnis terminas„Perl“ kalba siauresnis terminasPHP kalba siauresnis terminas„PostScript“ kalba siauresnis terminasprocedūrinė kalba siauresnis terminasprogramavimo kalba siauresnis terminasscenarijų kalba siauresnis terminasSGML kalba siauresnis terminasSQL kalba siauresnis terminassupaprastintoji kalba siauresnis terminasSVG kalba siauresnis terminastarpinė kalba siauresnis terminasužklausų kalba siauresnis terminasvienkryptė kalba siauresnis terminasvirtualiosios realybės modeliavimo kalba siauresnis terminasXML kalba siauresnis terminasXSL kalba siauresnis terminasXUL kalba siauresnis terminasženklinimo kalba susijęs terminaskvazikalba susijęs terminasmakrokalba susijęs terminasmetakalba

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Language — language …   Dictionary of sociology

 • language — lan‧guage [ˈlæŋgwɪdʒ] noun 1. [countable, uncountable] a system of speaking and writing used by people in one country or area: • the French language • Do you speak any foreign languages? • Trading in Europe means communicating in more than one… …   Financial and business terms

 • Language — Lan guage, n. [OE. langage, F. langage, fr. L. lingua the tongue, hence speech, language; akin to E. tongue. See {Tongue}, cf. {Lingual}.] [1913 Webster] 1. Any means of conveying or communicating ideas; specifically, human speech; the expression …   The Collaborative International Dictionary of English

 • language — 1 Language, dialect, tongue, speech, idiom are comparable when they denote a body or system of words and phrases used by a large community (as of a region) or by a people, a nation, or a group of nations. Language may be used as a general term… …   New Dictionary of Synonyms

 • language — [laŋ′gwij] n. [ME < OFr langage < langue, tongue < L lingua, tongue, language, altered (by assoc. with lingere, to lick) < OL dingua < IE * dṇg̑hwa > OE tunge, TONGUE] 1. a) human speech b) Archaic the ability to communicate by… …   English World dictionary

 • language — I noun communication, composition, dialect, expression, faculty of speech, folk speech, form of expression, formulation, idiom, jargon, lingua, linguistics, means of communication, oral, oratio, parlance, phrasing, phraseology, rhetoric, sermo,… …   Law dictionary

 • language — late 13c., langage words, what is said, conversation, talk, from O.Fr. langage (12c.), from V.L. *linguaticum, from L. lingua tongue, also speech, language (see LINGUAL (Cf. lingual)). The form with u developed in Anglo French. Meaning a language …   Etymology dictionary

 • language — ► NOUN 1) the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. 2) the system of communication used by a particular community or country. 3) the phraseology and… …   English terms dictionary

 • Language — Lan guage, v. t. [imp. & p. p. {Languaged}; p. pr. & vb. n. {Languaging}.] To communicate by language; to express in language. [1913 Webster] Others were languaged in such doubtful expressions that they have a double sense. Fuller. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • language — language, philosophy of …   Philosophy dictionary

 • language — [n] system of words for communication accent, argot, articulation, brogue, cant, communication, conversation, dialect, diction, dictionary, discourse, doublespeak*, expression, gibberish, idiom, interchange, jargon, lexicon, lingua franca,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”